SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚII DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL DE REABILITARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL GALAȚI - ETAPA 2

DESPRE PROIECT

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 05 martie 2021 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de Finanţare nr.503/05.03.2021 aferent investiției „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Galati - etapa 2”- Cod SMIS 2014+ 140497, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul se va implementa in municipiul Galati din judetul Galati, fiind o aglomerare cu peste 100.000 l.e si in comuna Matca din judetul Galati, care este o aglomerare Matca cu peste 10.000 l.e. Societatea Apa Canal SA Galati in calitate de operator regional, opereaza in 34 de UAT-uri din judetul Galati si aria de operare se va extinde in viitor prin preluarea altor UAT-uri din judetul Galati.

Durata contractului este de 17 luni, respectiv intre 02.06.2021 si data de 02.10.2022, la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatii proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare, este de 3.900.454,67 lei cu TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 2.786.039,05 lei; finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 458.877,02 lei; finanţare din bugetul local în valoare de 32.776,993 lei.

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 622.761,67 lei, reprezentând TVA.

Proiectul include investitii complementare celor realizare in proiectele finantate prin POS Mediu 2007-2013 si POIM 2014-2020, respectiv proiectul Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati si Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020, respectiv executia unor lucrari in completarea celor executate in cadrul proiectelor mai sus amintite, necesare pentru a asigura conformarea cu Directiva europeana privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si Directiva europeana privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE).

In acest sens investitiile in comuna Matca si municipiul Galati, incluse in prezentul proiect, cuprind:
- pentru Comuna Matca, se va realizarea extinderea sistemului de distributie, tratare si pompare a apei, incluzand:
Lucrari in sistemele de alimentare cu apa, dupa cum urmeaza:
Aductiune
- aductiune front captare Rotunda – Tecuci pe o lungime de 10,50 km pentru acoperirea extinderilor de retea aferenta Comunei Matca.
Extindere retelei de distributie
- Extindere retea alimentare cu apa in comuna Matca cu lungimea totala de 50 km.
Statii de pompare
- Statie de pompare tip booster hidrofor in comuna Matca.
Statii de tratare (reclorare)
- Statie de reclorare in comuna Matca.
Rezervor de inmagazinare
- Executie rezervor de inmagazinare 2x500 mc in comuna Matca.
Lucrari in sistemele de canalizare
Extindere retelei de canalizare in comuna Matca cu lungimea totala de 50 km.

Pentru municipiul Galati, prin lucrarile de reabilitare propuse se va asigura calitatea si cantitatea de apa potabila necesara locuitorilor din municipiul Galati la un nivel de calitate si cantitate impus de reglementarile europene si nationale. Astfel se vor executa:

Lucrari in sistemul de alimentare cu apa

  1. reabilitare conducta aductiune apa bruta - 14,747 km
  2. reabilitare retele apa - 3,17 km si contorizarea clientilor din zona deservita.
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151