SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚII DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL DE REABILITARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL GALAȚI - ETAPA 2

Obiective

  1. Obiectivul principalul al proiectului de Asistenta Tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii aferente municipiului Galati si UAT Matca, din fondurile europene.
  2. Obiectivele specifice ale proiectului
    1. Sprijin in elaborarea aplicatiei de finantare si pregatirea documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, documentatii avize, autorizatii etc.)
    2. Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.)
    3. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, servicii si lucrari rezultate din planul de achizitii care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate
    4. Actualizarea master planului judetean
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiecti vă puteți adresa Departamentului de Implementare a Proiectului din cadrul societății Apa Canal Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151